Rekrutacja
 • Rekrutacja 2020/2021 informacje»

  Listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych (12.08.2020):

  link»


  Komunikat KO w Gdańsku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły »

  Do pobrania:
  broszura »
  zasady rekrutacji (aktualizacja - 25.05.2020) »
  zaktualizowane terminy rekrutacji »
  oferta edukacyjna »
  informacje dla kandydata do klasy dwujęzycznej »


  Składanie wniosków

  Nabór do I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi
  na rok szkolny 2020/2021
  będzie prowadzony w trybie online.
  Wniosek rekrutacyjny kandydata znajduje się poniżej
  oraz pod tym linkiem».

  Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego zostaną podane wkrótce
  (po opublikowaniu stosownego rozporządzenia przez MEN).

  Lucyna Penkowska
  Dyrektor PZS nr 1 w Rumi   

  W roku szkolnym 2020/2021 powołuje się klasy:

  KLASA A - HUMANISTYCZNA
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
  Zajęcia dodatkowe: podstawy prawa, retoryka, zajęcia artystyczne, śpiew solowy i chóralny, teatr Języki obce nowożytne: język angielski, język rosyjski*

  Opis klasy:
  • W ramach realizowanego przedmiotu dodatkowego PODSTAWY PRAWA młodzież uczestniczy w rozprawach sądowych i wykładach z zakresu prawa prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni , organizowane są też wyjścia do aresztu śledczego.
  • Uczniowie tej klasy poznają tajniki prawdziwej sztuki retoryki, biorą udział w debatach prowadzonych we współpracy z Instytutem Debat Publicznych.
  • W program tej klasy wpisane są też wycieczki do miejsc związanych z historią naszego kraju.
  • Pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli uczniowie przygotowują się do licznych konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich związanych z profilem klasy i osiągają w nich sukcesy.
  • Uczniowie uczestniczą w zajęciach koła filmowego, koła teatralnego, uczą się śpiewu solowego i chóralnego, w ciągu roku szkolnego wystawiają przygotowane projekty artystyczne.
  • Absolwenci klas są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, filologicznych, społecznych, prawniczych lub artystycznych.
  • Klasa humanistyczna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filozofii, muzyki, a także dyskusji, debat i polemik.

  KLASA B - POLITECHNICZNA
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka
  Patronat: Wydział Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki*

  Opis klasy:
  • Uczniowie tej klasy uczestniczą w wykładach z fizyki, astronomii i matematyki, a także automatyki i robotyki prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni Trójmiasta oraz biorą udział w projektach naukowych przy współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i innymi uczelniami wyższymi.
  • Szkoła dysponuje nowoczesnym laboratorium, w którym przeprowadzane są w ramach zajęć w grupach eksperymenty i doświadczenia fizyczne.
  • Dodatkowo zainteresowania informatyczne uczniowie rozwijają w czasie zajęć koła informatycznego, filmowego i grafiki komputerowej.
  • Uczniowie są przygotowywani do konkursów matematycznych i fizycznych, biorą udział w „Meczach matematycznych”.
  • Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, na wydziałach związanych z matematyką, fizyką, informatyką.

  KLASA C – FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNA
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
  Zajęcia dodatkowe: ratownictwo przedmedyczne, koło kosmetyczno - farmaceutyczne
  Patronat: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
  Języki obce nowożytne: język angielski, język hiszpański.*

  Opis klasy:
  • Klasa ściśle współpracuje m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnicząc w laboratoriach
  i wykładach na terenach uczelni, bierze udział w konkursach ogólnopolskich, Nocy Biologów, Dniu Mózgu.
  • Uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, są laureatami i finalistami wielu konkursów.
  • Integralną częścią programu jest kurs pomocy przedmedycznej, udział w warsztatach
  i wykładach prowadzonych przez lekarzy specjalistów.
  • Szkoła dysponuje nowoczesnym laboratorium, w którym przeprowadzane są w ramach zajęć w grupach eksperymenty i doświadczenia chemiczne.
  • Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia koła kosmetyczno – farmaceutycznego, na którym poznają tajniki produkcji kosmetyków i prostych leków ziołowych.
  • Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, medycyny, stomatologii, farmacji, kosmetologii, biotechnologii oraz innych kierunkach okołomedycznych.


  KLASA D - DWUJĘZYCZNA (z drugim językiem nauczania j. angielskim)

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, geografia, język polski
  Przedmioty nauczane w drugim języku nauczania – angielskim: geografia, matematyka, biologia
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański.

  Opis klasy:
  • Nauka w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim jest atrakcyjna zwłaszcza dla tych uczniów, których celem jest podniesienie kompetencji językowych do poziomu umożliwiającego swobodną komunikację oraz studiowanie na uczelniach zagranicznych. Nauka oparta jest na podręcznikach dedykowanych klasom dwujęzycznym oraz rozszerzona o aspekty kulturowe państw anglojęzycznych i elementy ich literatury.
  • Uczniowie mają okazję uczestniczyć w wymianie młodzieży szkolnej z Liceo Linguistico w L’Aquila, Abruzja (Włochy), co stanowi doskonałą okazję do praktycznego zastosowania języka w życiu codziennym.
   Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w projektach edukacyjnych w języku angielskim przygotowanych przez Fundację Euroweek wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroweek Szkoła Liderówa także w projekcie e – Twinning.
  • Rokrocznie odbywają się w szkole debaty klas dwujęzycznych w języku angielskim, które nie tylko ujawniają talenty oratorskie, ale również uczą trudnej sztuki dyskutowania.
  • W szkole działa koło teatralne w języku angielskim.
  • Dzięki umowie o współpracy z Wydziałem Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez tę uczelnię i poznają realia studiowania na tych kierunkach.
  • Organizowane są wyjazdy na warsztaty do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz wyjścia na retransmisje sztuk teatralnych w języku angielskim w ramach cyklu „Sztuka brytyjska na wielkim ekranie”.
  • Program klasy umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE.
  • Absolwenci klasy dwujęzycznej zdają egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym oraz z wybranych wcześniej rozszerzeń na poziomie dwujęzycznym, uzyskując tym samym dodatkowe punkty przy kwalifikacji na studia w Polsce albo podejmując naukę na wybranych uczelniach zagranicznych (matura dwujęzyczna zwalnia z dodatkowych egzaminów językowych). Mają też możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadań w języku angielskim z przedmiotów realizowanych w drugim języku nauczania.
  • Nauczyciele klas dwujęzycznych uczestniczą w szkoleniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ oraz PO WER, zapewniając uczniom dostęp do innowacyjnych technik i narzędzi w nauczaniu.

  KLASA E - EKONOMICZNA
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia lub informatyka
  Zajęcia dodatkowe: koło geograficzne
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki.*

  Opis klasy:
  • Uczniowie tej klasy uczestniczą w wykładach z matematyki prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni Trójmiasta.
  • Uczniowie są przygotowywani do konkursów matematycznych i fizycznych, biorą udział w „Meczach matematycznych”.
  • Organizowane są warsztaty terenowe z geografii oraz wyjazdy na zajęcia w IMGW, a także na wykłady w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Dodatkowo zainteresowania informatyczne uczniowie rozwijają w czasie zajęć koła informatycznego, filmowego i grafiki komputerowej.
  • Nauka w tej klasie daje możliwość poznania podstaw programowania i zdobycia innych umiejętności potrzebnych w pracy menagera czy finansisty.
  • Uczniowie klasy są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach związanych z ekonomią, rachunkowością, zarządzaniem, a także na geografii i oceanografii.


   

   
   

   

 • © 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved