Statut I INNE szkoLNE DOKUMENTy

STATUT SZKOŁY* [DOC] [PDF]

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny* [DOC]
Klasowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny* [DOC]
Program nauczania - doradztwo zawodowe [ODT]
Program poprawy frekwencji [DOC]
Program wychowawczo-profilaktyczny projekt [DOC]
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych* [DOC]
Regulamin korzystania z szafek dla uczniów* [DOC]
Szkolny system ocen zachowania* [DOC]
Regulamin szkolnego monitoringu [PDF]
Procedury BHP [DOC]
Regulamin zagrożenie epidemiczne 2020 [DOC]
Szczególne rozwiązania dotyczące kształcenia - wariant BC [DOC]
Sprawozdania finansowe PZS nr 1 w Rumi BIP»

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

informacja i dokumenty »


*zamieszczony na stronie dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy uważać go za wiążący. Właściwy dokument z aktualnymi zmianami i załącznikami dostępny jest wyłącznie w szkole.

© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved