Testy z informatyki - podstawa:

test 1 - podzespoły komputera przejdź»
test 2 - elementy zestawu komputerowego
przejdź»
test 3 - excel podstawy przejdź»
test 4 - excel podstawowe funkcje przejdź»

Testy z informatyki - rozszerzenie:

test 1 - systemy liczbowe przejdź»

Materiały z informatyki: przejdź»


Testy z podstaw przedsiębiorczości:

kartkówka 1.1-2 - Przedsiębiorczość, osobowości, role przejdź»
kartkówka 1.3-4 - Komunikacja i podejmowanie decyzji przejdź»
kartkówka 1.5 - Konflikty i ich rozwiązywanie
przejdź»
podsumowanie 1 - Komunikacja interpersonalna przejdź»
sprawdzian 1 - Komunikacja interpersonalna przejdź»
kartkówka 2.1 - Gospodarka rynkowa. Podmioty gospodarki przejdź»
kartkówka 2.1-3 - Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
przejdź»
kartkówka 2.4-5 - Gospodarstwa domowe i konsument przejdź»
podsumowanie 2 - Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
przejdź»
sprawdzian 2 - Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej przejdź»
kartkówka 3.1 - Pieniądz przejdź»
kartkówka 3.2 - Banki przejdź»
kartkówka 3.5 - Pozabankowe formy inwestowania przejdź»
podsumowanie 3 - Pieniądz i bankowość przejdź»
sprawdzian 3 - Pieniądz i bankowość przejdź»
kartkówka 4.1 - Podatki przejdź»
podsumowanie 4 - Podatki i ubezpieczenia przejdź»
sprawdzian 4 - Podatki i ubezpieczenia przejdź»
kartkówka 5.2 - Klasyfikacja przedsiębiorstw przejdź»
podsumowanie 5 - Przedsiębiorstwo przejdź»
sprawdzian 5 - Przedsiębiorstwo przejdź»

Materiały z podstaw przedsiębiorczości: przejdź»


Testy z ekonomii:

test 1 - podstawy wiedzy ekonomicznej przejdź»