Grupa teatralna "Bez Nazwy" (działająca przy ZSP nr 1)
Koło teatralne mgr Małgorzaty Meronk działa od roku 2001.
Zajęcia odbywają się w czwartki 16.00-18.00 i w inne dni tygodnia, w zależności od realizowanego spektaklu.
Chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach.

W roku szkolnym 2001/2002 grupa teatralna zrealizowała m.in.:
» spektakl "Dzisiaj w Betlejem" (współpraca z A. Marasz-Godlewską) - wyróżnienie na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędowniczych w Wejherowie.

W roku szkolnym 2002/2003 grupa teatralna zrealizowała m.in.:
» spektakl "Misterium wigilijne" (współpraca z zespołem wokalnym OPP pod kierunkiem mgr B.Czarkowskiej):
- III miejsce w III Gdyńskim Przeglądzie Jasełek;
- udział w II Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędowniczych w Wejherowie.

W roku szkolnym 2003/2004 grupa teatralna zrealizowała:
» spektakl "Dialog o narodzeniu Pańskim" (współpraca z kołem wokalnym OPP) - II miejsce w IV Gdyńskim Przeglądzie Jasełek oraz wyróżnienie dla M. Mikluszki za rolę Pasterza;
» spektakle przygotowywane przy współpracy z mgr B. Czarkowską (koło wokalne OPP), mgr T. Jurkiewiczem (koło teatralne) i mgr M.Meronk (koło teatralne):
     » "Historia edukacji w zarysie" - Powiatowy Dzień Edukacji w r. szk.
        2003/2004;
     » "Śpiewanki zaklęte" - II miejsce na I Spotkaniach Teatralnych w Rumi;
» udział w przeglądzie „Bursztynowa Maska”;
» organizowanie wyjść do teatrów Trójmiasta, udział w życiu kulturalnym regionu;
» udział zespołu teatralno-wokalnego w WOŚP;
» udział w konkursach recytatorskich:
     » XLIX konkurs recytatorski organizowany przez Teatr Miejski w Gdyni (pt.
        „Bajki mojego dzieciństwa. Literatura współczesna” - II miejsce;
     » udział w XLIX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (dwa wyróżnienia).

W roku szkolnym 2004/2005 grupa teatralna zrealizowała:
» wspólnie z mgr B.Czarkowską (koło wokalne OPP) i mgr T. Jurkiewiczem (koło teatralne) zrealizowano przedstawienie pt. "Satyra prawdę mówi" - premiera na uroczystości z okazji obchodów 55-lecia szkoły i 50-lecia Rumi;
» "Kolęda Nocka" - wyróżnienie dla A. Mączki za rolę Ekspedientki w V Gdyńskim Przeglądzie Jasełek; udział w XII finale WOŚP;
» "Poszukiwany" - spektakl przygotowany przy współpracy B. Pajzderskiej (nauczyciel religii) - premiera szkolna; występ w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Wejherowie; Dni Otwarte Szkoły.
» udział w konkursach recytatorskich:
     » VIII Wojewódzki Konkurs Interpretacyjny "Bez Tematu" - monodram
        A. Mączki "Nigdy w życiu";
     » VI Przegląd Małych Form Teatralnych im. A. Luterki - monodram A.Mączki
        "Nigdy w życiu" (kategoria jednego aktora).

W roku szkolnym 2005/2006 grupa teatralna podjęła niżej wymienione działania:
» Udział w konkursach recytatorskich:
- 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - w eliminacjach rejonowych w Gdyni A. Mączka i G. Kwidzińska zdobyły wyróżnienia ; w eliminacjach rejonowych w Gdyni M. Żóraw zajęła II miejsce, a A. Mączka otrzymała wyróżnienie.
» Realizacja wspólnych projektów grup teatralnych "Bez Nazwy" i "W Rozproszeniu":
     » "Ogród sztuk"
     - Dni Otwarte Szkoły;
     - 25-lecie OPP w Rumi;
     - I Integracyjny Przegląd Twórczości Amatorskiej Dzieci i Młodzieży z
       Rumi pod hasłem "Spotkajmy się 2005";
     - IV Powiatowy Przegląd Form Teatralnych - Reda 2005 - 2 wyróżnienia
       (dla zespołu i indywidualne-P. Makowski;)
     - udział w finale miejskim WOŚP;
     - III Rumskie Spotkania Teatralne - 2 nagrody (I m. - "Ogród Sztuk" oraz
       nagroda aktorska dla całej grupy).
     » "Śpiewanki zaklete 2"
     - Dni Otwarte Szkoły;
     - 25-lecie OPP w Rumi.

W roku szkolnym 2006/2007 grupa teatralna zrealizowała:
Od września 2006 roku działania Koła Poetyckiego zostały włączone do zadań grupy teatralnej "Bez Nazwy"
» przygotowanie apelu podsumowującego akcję "Góra Grosza";
» rozpoczęcie realizacji projektu wychowawczego pt. "Szkoła życia" z klasą I d dotyczącego problemu mobbingu - warsztaty, przygotowanie spektaklu profilaktycznego metodą dramy i teatru forum. Działania podjęto wspólnie z pedagogiem szkolnym M. Zych; finał zaplanowano na wrzesień 2007 roku.
Działalność teatralna I Liceum Ogólnokształcącego
Działalność teatralna w roku szkolnym 2006/07 to przede wszystkim projekt "Ogród sztuk" realizowany przy współpracy obu grup teatralnych : "W Rozproszeniu" (opiekun T. Jurkiewicz) oraz "Bez Nazwy" (opiekun M. Meronk).
Spektakl "Ogród sztuk" pokazano na następujących imprezach:
» I Ogólnopolski Przegląd im. A. Luterka w Wejherowie - I nagroda;
» Dzień Edukacji Narodowej w I LO w Rumi;
» Wojewódzki Przegląd Teatralny o nagrodę "Bursztynowej Maski" - 2 miejsce;
» Sopockie Spotkanie Teatralne;
» Starogardzkie Biesiady Teatralne.

W roku szkolnym wspólnie rozpoczęto prace nad starogreckim projektem sztuki wg "Ptaków" Arystofanesa, który zaprezentowano na:
» Wejherowskich Spotkaniach Teatralnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru;
» Dniach Otwartych Szkoły;
» przeglądzie teatralnym "Bursztynowa Maska";
» XV Finale miejskim WOŚP w Rumi.

Obie grupy przygotowały pożegnanie klas trzecich.

Działalność teatralna I LO w roku szkolnym 2007/2008
W roku szkolnym 2007/2008 zespół "Bez Nazwy" przyczynił się do zorganizowania finału programu profilaktyczno-wychowawczego pt. "Szkoła życia" przy współpracy z pedagogiem szkolnym. Członkowie grupy i uczniowie klasy I d stworzyli autorskie przedstawienie pt. "Wszyscy jesteśmy ludźmi, a może aż...", przygotowali teatr forum oraz przeprowadzili warsztaty i zajęcia dramy dla publiczności.

Obie grupy teatralne "W Rozproszeniu" i "Bez Nazwy" kontynuowały prace nad projektem starogreckim inspirowanym doświadczeniami Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice i sztuką i muzyką antyku. Stworzyły przedstawienie pt. "KEKLYT' HELIKONE":
» II Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. A. Luterka pod hasłem "Widzę ich w duszy tetrze";
» Starogardzkie Wieczory Teatralne;
» III Przegląd Teatralny w Rumi:
- GRAND PRIX dla zespołów "W Rozproszeniu" i "Bez Nazwy";
- wyróżnienie dla opiekunów grup: M. Meronk i T. Jurkiewicza.
» VI Powiatowy Przegląd Form Teatralnych - Reda 2007 - II nagroda;
» XVI Finał Miejski WOŚP w Rumi;
» V edycja Sopockich Spotkań Teatralnych;
» Wejherowskie Spotkania Teatralne z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru;
» Dni Otwarte Szkoły;
» przegląd teatralny "Bursztynowa Maska".

Obie grupy teatralne w II semestrze rozpoczęły także pracę nad projektem młodzieżowego spektaklu musicalowego pt. "Salon gier (nie)automatycznych". Scenariusz, muzyka, partie wokalne i choreografia są pomysłami młodych aktorów, które realizowaliśmy na zajęciach teatralnych. Owocem współpracy było zdobycie wyróżnienia na XLIV Wojewódzkim Konkursie Teatrów Szkolnych o Nagrodę "Bursztynowej Maski"

© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved