Rekrutacja do liceum DLA DOROSŁYCH
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W RUMI

Nadrzędnym celem kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia studiów wyższych lub do nauki w szkołach policealnych i pomaturalnych. Nauka w szkole jest bezpłatna i odbywa się w formach:
• Wieczorowej – w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 15.20 – 20.30
• Zaocznej – w piątki w godzinach 14.30 – 19.30 i w soboty w godzinach 8.00 – 16.00 dwa lub trzy razy w miesiącu

Nauka w szkole trwa 3 lata (6 semestrów). Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę w LO dla Dorosłych rozpoczyna się od III semestru i trwa ona 2 lata. Pod kierunkiem doświadczonej i życzliwej kadry pedagogicznej słuchacze będą realizować większość przedmiotów ogólnokształcących w semestrze I i II. Natomiast pozostałe semestry poświęcone będą nauce przedmiotów , które są objęte egzaminem maturalnym : j. polski, język angielski, matematyka, geografia. Język angielski i geografia realizowane będą w zakresie rozszerzonym.

Wykwalifikowani i z dużym doświadczeniem w przygotowywaniu do matury nauczyciele oraz świetne wyposażenie szkoły – sale lekcyjne, laboratoria przedmiotowe, obiekty sportowe to niewątpliwe atuty LO dla Dorosłych przy ZSP nr 1 w Rumi.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

1. Terminy: • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym :od 10 czerwca 2016 do 24 czerwca 2016r. ; w postępowaniu uzupełniającym od 4.07.2016r. do 6.07.2016r. • Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych : do 29 czerwca 2016r. do godz. 12.00; w postępowaniu uzupełniającym – do 26.07.2016r. do godziny 12.00 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej – do 1.07.2016r. do godz. 12.00; w postępowaniu uzupełniającym do 27.07.2016 r. • Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych : 4.07.2016r. do godz. 12.00; w postępowaniu uzupełniającym od 28.07.2016r. do 31.08.2016r.

2. Wymagane dokumenty: • Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły) • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie) • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej • Akt urodzenia lub jego kserokopia

Adres szkoły:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RUMI
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ul. Starowiejska 4
84 – 230 Rumia
Tel. 58 671 06 22
www.lo1.rumia.pl
email: ZSP1.sekretariat@wp.pl

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW W NAUCE

Do pobrania:
Wniosek kandydata [PDF]
Wniosek kandydata [DOC]

© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved