Rekrutacja do liceum DLA DOROSŁYCH
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W RUMI

Nauka w szkole jest bezpłatna i odbywa się w formie stacjonarnej w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15.20 – 20.25 lub w formie zaocznej w piątki 14.30 – 19.35 i w soboty 8.00 – 16.05 dwa lub trzy razy w miesiącu

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
1. Termin składania dokumentów: do 22 sierpnia 2014 r.; w przypadku wolnych miejsc termin zostanie wydłużony.
2. Wymagane dokumenty:
- wypełnione podanie - ankieta (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej)
- 3 zdjęcia legitymacyjne z opisem danych na odwrocie
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
- akt urodzenia lub jego kserokopia
3. Kwalifikowanie kandydatów: Ze względu na dużą liczbę miejsc kandydaci, którzy wyrazili wolę kształcenia w LO dla Dorosłych i złożyli niezbędne dokumenty zostaną przyjęci do szkoły.
4. Ogłoszenie listy przyjętych do LO dla Dorosłych w Rumi: 28 sierpnia 2014 r. godz. 12.00
5. Adres szkoły:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 w RUMI
LO dla Dorosłych
ul. Starowiejska 4
84 – 230 RUMIA
tel. 58 671 06 22
www.lo1.rumia.pl – zakładka LO dla Dorosłych email: zsp1.sekretariat@wp.pl

Drodzy Słuchacze! Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ma przygotować Was do podjęcia studiów wyższych lub do nauki w szkołach policealnych. Pod kierunkiem doświadczonej i życzliwej Wam kadry pedagogicznej będziecie mogli zrealizować większość przedmiotów ogólnokształcących w semestrach I i II. Semestry III, IV, V i VI poświęcone będą nauce przedmiotów, które są objęte egzaminem maturalnym (j. polski, j. angielski, matematyka oraz geografia). Taki układ przedmiotów ułatwi Wam dobre przygotowanie się do matury. W imieniu całego Grona Pedagogicznego życzę Wam sukcesów w nauce.

Dyrektor Janusz Wolański

Do pobrania:
Podanie kandydata [PDF]
Podanie kandydata [DOC]

© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved