Rekrutacja

Gimnazjalisto!

 • Informacje dla kandydatów
  NA ROK SZKOLNY 2013/2014  więcej»

  Do pobrania:
  podanie kandydata 2013/2014[PDF]»
  karta zaliczenia próby sprawności fizycznej 2013/2014[PDF]»
  informacja dla kandydatów 2013/2014 [PDF]»


  Nadrzędnym celem kształcenia w I LO im. Książąt Pomorskich jest przygotowanie Cię do podjęcia studiów wyższych. Przebywając w naszej szkole przez trzy lata będziesz mógł uczyć się wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, co ma Ci ułatwić osiągnięcie tego celu.

  Możesz wybrać spośród klas ogólnych z możliwością poszerzenia wybranych przedmiotów ogólnokształcących:
  KLASA A - HUMANISTYCZNO–PRAWNICZA
  Program klasy obejmuje poszerzanie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie realizują przedmiot dodatkowy podstawy prawa, uczestniczą w rozprawach sądowych i wykładach z zakresu prawa prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni w ramach porozumień zawartych z uczelniami. Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na filologii polskiej, historii, politologii, prawie itp.
  KLASA B - POLITECHNICZNA
  Program klasy obejmuje poszerzanie matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Uczniowie biorą udział w wykładach z fizyki, astronomii i matematyki prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni Trójmiasta oraz w zajęciach w pracowni fizycznej (najnowocześniejszej w Polsce) Uniwersytetu Gdańskiego w ramach porozumień zawartych z uczelnią. Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach matematyki, fizyki i informatyki oraz kierunkach politechnicznych, a także płynnie komunikują się w języku angielskim.
  KLASA C - MEDYCZNA
  Program klasy obejmuje poszerzanie biologii, chemii i fizyki. Integralną częścią programu jest kurs pomocy przedmedycznej oraz udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez lekarzy specjalistów. Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, biotechnologii oraz kierunków lekarskiego, farmaceutycznego i stomatologicznego akademii medycznych.
  KLASA D - LINGWISTYCZNA
  Program klasy obejmuje poszerzanie języka angielskiego, języka niemieckiego i historii. Uczniowie biorą udział w warsztatach prowadzonych przez cudzoziemców, anglojęzycznych spektaklach teatralnych oraz wyjeżdżają na
  wycieczki do Wielkiej Brytanii. Absolwenci klasy płynnie komunikują się w języku angielskim i niemieckim oraz są przygotowani do podjęcia studiów na filologii angielskiej, niemieckiej, historii oraz uzyskują przygotowanie ogólne umożliwiające im studiowanie na innych kierunkach.
  KLASA E – EKONOMICZNO – TURYSTYCZNA
  Program klasy obejmuje poszerzanie geografii, matematyki i języka angielskiego. Uczniowie tej klasy realizują przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce i biorą udział w przedsięwzięciach turystycznych. Absolwenci klasy płynnie komunikują się w języku angielskim i są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach geografii, matematyki oraz wydziałach ekonomicznych i hotelarsko – turystycznych.
  KLASA S - SPORTOWA
  Program klasy obejmuje poszerzanie geografii, biologii, języka angielskiego i wychowania fizycznego ( 10 godzin tygodniowo). Uczniowie biorą udział w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym odnosząc liczne sukcesy. Absolwenci klasy płynnie komunikują się w języku angielskim i są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach wojskowych, policyjnych i pożarniczych oraz innych
  kierunkach związanych z organizacją turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej, na których obowiązkowy jest egzamin sprawnościowy.
   


 • © 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved