Rekrutacja

Gimnazjalisto!

 • Informacje dla kandydatów
  W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 więcej»

  Do pobrania:
  podanie kandydata 2012/2013[PDF]»
  karta zaliczenia próby sprawności fizycznej 2012/2013[PDF]»
  informacja dla kandydatów 2012/2013 [PDF]»


  Nadrzędnym celem kształcenia w I LO im. Książąt Pomorskich jest przygotowanie Cię do podjęcia studiów wyższych. Przebywając w naszej szkole przez trzy lata będziesz mógł uczyć się wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, co ma Ci ułatwić osiągnięcie tego celu.
  Możesz wybrać spośród klas ogólnych z możliwością poszerzenia wybranych przedmiotów ogólnokształcących:

  • klasę A z poszerzeniem języka polskiego, historii i wos
  • klasę B z poszerzeniem matematyki, fizyki oraz angielskiego
  • klasę C z poszerzeniem biologii, chemii i fizyki
  • klasę D z poszerzeniem języka angielskiego, niemieckiego i historii
  • klasę E z poszerzeniem geografii, matematyki i angielskiego
  • klasę S - SPORTOWĄ z poszerzeniem geografii, biologii, wychowania fizycznego (10 godzin tygodniowo) oraz angielskiego

  Absolwent klasy A jest przygotowany do podjęcia studiów na filologii polskiej, historii, politologii, prawie itp.
  Absolwent klasy B jest przygotowany do podjęcia studiów na wydziałach matematyki, fizyki i informatyki oraz kierunkach politechnicznych.
  Absolwent klasy C jest przygotowany do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, biotechnologii oraz kierunków lekarskiego, farmaceutycznego i stomatologicznego akademii medycznych.
  Absolwent klasy D komunikuje się w języku angielskim, niemieckim i jest przygotowany do podjęcia studiów na filologii angielskiej, niemieckiej, historii oraz uzyskuje przygotowanie ogólne umożliwiające mu studiowanie na innych kierunkach.
  Absolwent klasy E jest przygotowany do podjęcia studiów na wydziałach geografii, matematyki oraz wydziałach ekonomicznych.
  Absolwent klasy S - sportowej jest przygotowany do podjęcia studiów, a w szczególności na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach wojskowych oraz kierunkach innych uczelni związanych z organizacją turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej, na których obowiązkowy jest egzamin sprawnościowy.

  Wszyscy kandydaci będą punktowani za język polski, pierwszy język obcy, matematykę oraz dodatkowo: klasa A – historię klasa C – biologię klasa E – geografię klasa B – fizykę klasa D – historię klasa S – wychowanie fizyczne Kandydat do klasy sportowej dołącza do podania : - zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, - opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, - pisemną zgodę rodzica - kartę z zaliczeniami prób sprawności fizycznej (karta do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły, próby zaliczasz w macierzystej szkole lub w klubie sportowym, w którym trenujesz).

  Życzymy powodzenia!

  UWAGA
  1. W roku szkolnym 2012/13 szkoła dysponuje 190 miejscami w klasach pierwszych.


 • © 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved