Kółka zainteresowań

 Warsztaty kaszubskie
Interesujesz się kulturą kaszubską? Jeżeli tak – zapraszamy Cię na warsztaty regionalne w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 15.00 w sali ”K”. W trakcie zajęć bliżej poznasz etnografię, czyli: historię, język, literaturę, obrzędy, zwyczaje i tradycje naszej Małej Ojczyzny. Zajęcia poprowadzą osoby związane z regionem, między innymi Pani Krystyna Wolf artystka ludowa, hafciarka. W trakcie zajęć niespodzianka! Do uzdrzeni!

Opiekun - mgr Grażyna Górak

Termin - pierwszy czwartek miesiąca 15.00 sala k


 Grupa teatralna
Jesteś urodzonym aktorem? Dajemy Ci możliwość rozwijania gry aktorskiej w naszym kółku.

Opiekun - mgr Tomasz Jurkiewicz

Termin - czwartek 14.30-16.30 sala 39 lub mała sala gimnastyczna


 Koło fizyczne
Rusz głową będziesz wielki...
Fizyka Twoją przyszłością

Cykliczne wyjazdy na wykłady i laboratoria z fizyki na Uniwersytecie Gdańskim
Opiekun - mgr Maria Mayer

Termin - czwartek 7.10-8.00 sala 35


 Chór szkolny
Kochasz muzykę i wspólne muzykowanie ?
Jesteś uzdolniony i lubisz stać na scenie ?
Przyjdź do nas i rozwijaj swoje talenty.
Graj i śpiewaj razem z nami

Opiekun - mgr Joanna Klein-Szalkowska
Termin - poniedziałek 15.30-17.00, piątek 15.30-17.00

Zapraszamy wszystkich, którzy są chociaż w minimalnym stopniu uzdolnieni muzycznie!
W szkole działa chór oraz zespół instrumentalny. Chórzyści i instrumentaliści uświetniają wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe.
W bieżącym roku szkolnym planujemy koncerty, konkursy oraz występy pozaszkolne mające na celu promocję naszej placówki edukacyjnej.


 Szkolne koło PCK
Opiekun - mgr Anna Chwałek
Spotkania stosownie do potrzeb w piątki na dużej przerwie w Norce

W naszej szkole od wielu lat działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkami są głównie uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym ze względu na zainteresowanie tematyką prozdrowotną.
Młodzież na zebraniach poznaje elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego. Członkowie kola uczą się tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, co pozwala na przygotowanie do dorosłego życia osób wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienie, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.
Celem nadrzędnym SK PCK jest utrwalanie postępowania ratowniczego z zakresu I pomocy przedmedycznej w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Co roku członkowie kola uczestniczą w kursach I pomocy organizowanych przez instruktorów PCK i pomyślnie zdają egzaminy potwierdzające ich umiejętności. Spośród osób, które kończą kurs z wynikiem bardzo dobrym, utworzona jest drużyna sanitarno-medyczna, która reprezentuje szkołę w corocznych Rejonowych Mistrzostwach I Pomocy, zajmując wysokie miejsca. Udział w Mistrzostwach, warsztatach i zawodach, pozwala na doskonalenie nabytych umiejętności ratowniczych, integrację z rówieśnikami i jest sposobem na produktywne spędzanie wolnego czasu. Członkowie drużyny sanitarno-medycznej organizują pokazy I pomocy w szkołach podstawowych i gimnazjach, uczą młodszych kolegów działań ratowniczych, zabezpieczają od strony medycznej rożne zawody, np. Powiatowe Zawody „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, organizowane w SP nr 6 w Rumi.
Z inicjatywy SK PCK w 2005 r. szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Co roku jesienią odbywają się prelekcje w Tygodniu Honorowego Dawcy Krwi, następnie dwukrotnie w ciągu roku szkolnego przyjeżdża ambulans do pobierania krwi. Młodzież bardzo aktywnie włączyła się do tej akcji, o czym świadczy fakt, że grono młodych krwiodawców wzrasta z każdym rokiem, co owocuje coraz większą ilością oddanej krwi.
 

 Koło chemiczne
Interesuje Cie medycyna?

Zajęcia mają charakter laboratoryjny i obejmują elementy chemii nieorganicznej, chemii organicznej i elementy chemii leków.

Opiekun - mgr Anna Grudzińska
Termin - środa 7.10 (kl. 2c) sala 40
środa 8.00 (kl. 1c) sala 40
czwartek 7.10 (kl. 3c) sala 40
 


© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved