Kółka zainteresowań

 Koło filmowe
Lubisz filmy? Filmy akcji, sensacyjne, kryminalne, dokumentalne i masz na ich temat jakąś wiedzę? Podziel się nią z innymi na kółku filmowym.

Instruktor – mgr Adriana Marasz
Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 14:25 w sali 29.
Zajęcia mają charakter DKF-u.

W tym roku oferta poszerzona jest o analizę dzieła filmowego, przydającą się do matury.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!


 Koło teatralne
Jesteś urodzonym aktorem? Dajemy Ci możliwość rozwijania gry aktorskiej w naszym kółku.


 Koło fizyczne
Rusz głową będziesz wielki...
Fizyka Twoją przyszłością

Opiekun - mgr Maria Mayer

Termin - środa 14.35-16.05 sala 35
 

 Koło matematyczne
"Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki."
Immanuel Kant

W ramach tych zajęć uczniowie będą trenować sprawność matematyczną, poznawać nowe chwyty i sztuczki, wprawiać się w ich używaniu. Będą poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę o treści wykraczające poza program nauczania przygotowując się jednocześnie będą do różnych konkursów matematycznych. Uczniowie otrzymywać będą do rozwiązania ciekawe zadania problemowe wykraczające poza zagadnienia przewidziane podstawą programową dla klas szkoły dla klas ogólnych.
Zapraszam szczególnie uczniów klas pierwszych!

Opiekun - mgr Alicja Napiórkowska

Termin - wtorek 8.00 sala 29
 

 Koło polonistyczne

Warsztaty analityczno-interpretacyjne dla uczniów klas I i II

Opiekun - mgr Adriana Marasz

Termin - wtorek 13.30-14.15 sala 29


 Chór szkolny
Kochasz muzykę i wspólne muzykowanie ?
Jesteś uzdolniony i lubisz stać na scenie ?
Przyjdź do nas i rozwijaj swoje talenty.
Graj i śpiewaj razem z nami

Opiekun - mgr Joanna Klein-Szalkowska
Spotkania i próby odbywają się w poniedziałek godz. 14.30-16.00 w sali 28

Zapraszamy wszystkich, którzy są chociaż w minimalnym stopniu uzdolnieni muzycznie!
W szkole działa chór oraz zespół instrumentalny. Chórzyści i instrumentaliści uświetniają wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe.
W bieżącym roku szkolnym planujemy koncerty, konkursy oraz występy pozaszkolne mające na celu promocję naszej placówki edukacyjnej.


 Szkolne koło PCK
Opiekun - mgr Anna Chwałek
Spotkania stosownie do potrzeb w piątki na dużej przerwie w Norce

W naszej szkole od wielu lat działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkami są głównie uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym ze względu na zainteresowanie tematyką prozdrowotną.
Młodzież na zebraniach poznaje elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego. Członkowie kola uczą się tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, co pozwala na przygotowanie do dorosłego życia osób wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienie, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.
Celem nadrzędnym SK PCK jest utrwalanie postępowania ratowniczego z zakresu I pomocy przedmedycznej w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Co roku członkowie kola uczestniczą w kursach I pomocy organizowanych przez instruktorów PCK i pomyślnie zdają egzaminy potwierdzające ich umiejętności. Spośród osób, które kończą kurs z wynikiem bardzo dobrym, utworzona jest drużyna sanitarno-medyczna, która reprezentuje szkołę w corocznych Rejonowych Mistrzostwach I Pomocy, zajmując wysokie miejsca. Udział w Mistrzostwach, warsztatach i zawodach, pozwala na doskonalenie nabytych umiejętności ratowniczych, integrację z rówieśnikami i jest sposobem na produktywne spędzanie wolnego czasu. Członkowie drużyny sanitarno-medycznej organizują pokazy I pomocy w szkołach podstawowych i gimnazjach, uczą młodszych kolegów działań ratowniczych, zabezpieczają od strony medycznej rożne zawody, np. Powiatowe Zawody „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, organizowane w SP nr 6 w Rumi.
Z inicjatywy SK PCK w 2005 r. szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Co roku jesienią odbywają się prelekcje w Tygodniu Honorowego Dawcy Krwi, następnie dwukrotnie w ciągu roku szkolnego przyjeżdża ambulans do pobierania krwi. Młodzież bardzo aktywnie włączyła się do tej akcji, o czym świadczy fakt, że grono młodych krwiodawców wzrasta z każdym rokiem, co owocuje coraz większą ilością oddanej krwi.
 

 Koło medyczne
Interesuje Cie medycyna?

Zajęcia mają charakter laboratoryjny (doświadczenia, praca z mikroskopem ...) i obejmują elementy chemii nieorganicznej, chemii leków, farmakognozji, anatomii i fizjologii człowieka oraz technologii produkcji leków.

Opiekun - mgr Anna Grudzińska, Hanna Supernat-Melzer
Termin - środa 14.30 sala 40, czwartek 15.15 sala 38 


© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved