Materiały do pobrania

Dokumentacja:

tematy maturalne z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 plik.PDF
wzór deklaracji zmiany tematu z języka polskiego plik.DOC

wzór zwolnienia z wf plik.DOC plik.PDF NOWY!

wzór wniosku o duplikat legitymacji szkolnej plik.DOC

procedury maturalne - matura 2012  plik.PDF

załącznik 1a - deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2012 r. po raz pierwszy  plik.PDF

załącznik 1b - deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku 2010 lub 2011  plik.PDF

załącznik 1c - deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2007 – 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości oraz dla absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005 – 2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych  plik.PDF


Informatyka:

zadanie premiowe dla całej klasy - termin przesyłania: 11.06.2015r.
do wykonania w programie Inkscape zgodnie z poniższym przykładem

Pliki do pobrania 2014/2015:

zad1 wyszukiwanie informacji
plik.DOTX - zalecany MS Word 2007 i nowszy
plik.DOT - starsza wersja Worda
plik.ODT - wersja dla Writer (OpenOffice)

pracę wysyłamy na adres:

w temacie listu i w nazwie pliku proszę wpisać bez odstępów swoje dane:
klasa, dwucyfrowo nr w dzienniku, nazwisko, imię - np. 1g09KowalskiJan
----------------------------------------------------------------------
zad2 budowa komputera
plik.DOTX - zalecany MS Word 2007 i nowszy
plik.DOT - starsza wersja Worda
plik.ODT - wersja dla Writer (OpenOffice) UWAGA - dodatkowy plik dla OpenOffice plik2.ODT

uzupełniony plik proszę umieścić na swoim koncie Dropbox (jeżeli ktoś jeszcze nie ma takiego konta proszę je założyć używając swojego imienia i nazwiska), tak aby mieć możliwość natychmiastowego udostępnienia go nauczycielowi na początku lekcji
UWAGA - w stopce dokumentu i w nazwie pliku proszę wpisać bez odstępów swoje dane: klasa, dwucyfrowo nr w dzienniku, nazwisko, imię - np. 1g09KowalskiJan
--------------------------------------------------------------------
UWAGA - każda praca powinna być wykonana w 100% samodzielnie!
----------------------------------------------------------------------
ćwiczenia Word (do samodzielnego przećwiczenia w domu)
na podstawie tych przykładów złożone będą zadania do wykonania na lekcji na ocenę

wzory plik.DOCX plik.PDF
symbole plik.DOCX plik.PDF
listy wielopoziomowe plik.DOCX plik.PDF


Podstawy przedsiębiorczości:
Numer zadania
[typ pliku]
1a1b1c1d1e1s
1 [obraz PNG]xxxxxx
2 [obraz PNG]xxxxxx
3 [obraz PNG]xxxxxx
4 [obraz PNG]xxxxxx
5 i 6 [obraz PDF]xxxxxx
7 [obraz JPG]xxxxxx
8 biznesplan [obraz PDF] NOWExxxxxx

x - zadanie obowiązkowe
e - zadanie dla chętnych
--------------------------------------------------------------------
UWAGA - każda praca powinna być wykonana w 100% samodzielnie!
 

© 2005-2016 Copyright by LO I Rumia        All rights reserved