Statut I INNE szkoLNE DOKUMENTy

STATUT SZKOŁY* [DOC] [PDF]

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny* [DOC] [PDF]
Klasowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny* [DOC] [PDF]
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych* [DOC]
Regulamin korzystania z szafek dla uczniów* [DOC]
Szkolny system ocen zachowania* [DOC]
Sprawozdania finansowe PZS nr 1 w Rumi »

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
Agent ubezpieczeniowy
Magdalena Rejnów
ubezpieczenia@erapol.pl
669 775 241
Więcej informacji tutaj:
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego »
Ogólne warunki ubezpieczenia »
Zgoda indywidualna c
c
Wyczynowe uprawianie sportu »

*zamieszczony na stronie dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy uważać go za wiążący. Właściwy dokument z aktualnymi zmianami i załącznikami dostępny jest wyłącznie w szkole.

© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved