Kalkulator punktów - rekrutacja 2016*

* UWAGA - narzędzie to ma charakter wyłącznie pomocniczy - jego obliczeń nie należy traktować jak wiążacych wyników

Procenty z egzaminów gimnazjalnych:

Język polski
Historia i wos
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
Język obcy
-----------------------------------------------------------------------------------

Oceny z przedmiotów:

Język polski
Matematyka
Język obcy
Przedmiot do wyboru *
* A - historia, B1 - fizyka, B2 - geografia, B3 - informatyka, C - biologia,
D1 - historia, D2 - geografia, E1 - fizyka, E2 - chemia, E3 - biologia, S - geografia
-----------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe punkty:

Świadectwo z wyróżnieniem
Osiągnięcia na świadectwie
Wolontariat
-----------------------------------------------------------------------------------
     Twoje punkty
© 2005-2008 Copyright by LO I Rumia        All rights reserved