Aktualności z LO I RUMIA w roku szkolnym 2014/2015
» UWAGA - X Olimpiada Przedsiębiorczości
Dodano: 26.09.2014

CHĘTNI DO UDZIAŁU mogą się zapisywać w terminie do 24.10.2014r. u pana Sylwestra Anisimowicza
Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada bardzo dobrej znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości, oraz podstawowej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.olimpiada.edu.pl»
Regulamin olimpiady»

Dodane przez: AS

» Konkurs NBP na pracę pisemną XIII edycja
Dodano: 26.09.2014
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną.

Hasło konkursowe: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

za zajęcie pierwszego miejsca:
nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
za zajęcie drugiego miejsca:
nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
za zajęcie trzeciego miejsca:
nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
trzy wyróżnienia:
nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 17 października 2014r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (formatdoc lub docx) zamieszczonego na stronie: www.nbp.pl/PracaPisemna2014

Zachęcamy do udziału w konkursie!

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę się zgłaszać do pana Sylwestra Anisimowicza

Dodane przez: AS

» UWAGA KONKURS NA LOGOTYP!
Dodano: 23.09.2014

W związku ze zbliżającą się 96 Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Pan Ryszard Stachurski Wojewoda Pomorski wystąpił z inicjatywą konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Miejsca pamięci narodowej w województwie pomorskim”. Prace konkursowe dotyczą stworzenia „Logotypu” (praca plastyczna + hasło reklamujące to przedsięwzięcie) Kampanii promującej miejsca pamięci narodowej, pomników, cmentarzy lub grobów wojennych, ale również innych miejsc, obiektów i przedmiotów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub związane z tradycjami lokalnymi. „Logotyp” będzie wykorzystany przez Pomorski Urząd Wojewódzki do celów i na czas trwania wymienionej Kampanii.
Konkurs jest zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których zgłasza dyrektor szkoły w terminie do 16 października 2014r. Zgłoszone prace oceni komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Pomorskiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 października 2014 r. na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.gdansk.uw.gov.pl
W dniu 11 Listopada 2014 r. Wojewoda Pomorski wręczy Autorowi zwycięskiej pracy nagrodę (2000 zł), podczas uroczystości Obchodów 96. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zachęcamy młodzież naszego liceum do poznawania miejsc pamięci narodowej i do licznego udziału w tym konkursie Termin składania prac do 13 października 2014 roku u pani Grażyny Górak (gabinet historyczny sala 15). Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnej formie plastycznej (np. logo graficzne, logo rysunkowe, kolaż) Praca musi zawierać stronę tytułową z danymi osoby, która ją przygotowała, danymi nauczyciela i podpisem dyrektora szkoły oraz danymi teleadresowymi do kontaktu. „Logotyp” może być zapisany na płycie CD.

Dodane przez: JW

» Wycieczka turystyczno-dydaktyczna na Hel
Dodano: 23.09.2014

18 września 2014 roku klasa III c wybrała się na wycieczkę do Helu pod opieką p. Anny Grudzińskiej i Hanny Supernat-Melzer. Uczniowie przeszli piękną ścieżką dydaktyczną nad wydmami przy brzegu morza, zwiedzili fokarium i podziwiali senny Hel po sezonie.

Dodane przez: HS

» Ogólne zebranie rodziców klas I, II i III
Dodano: 18.09.2014

Wywiadówki odbędą się
w czwartek 25 września 2014r.

17.00 – 17.30 Spotkanie rodziców z dyrekcją na hali sportowej – kl. I i II
17.00 – 17.30 Spotkanie rodziców klas III z wychowawcami klas, wybór trójek klasowych
17.40 – 18.10 Spotkanie rodziców z dyrekcją na hali sportowej - klasy III
17.40 – 18.10 Spotkanie rodziców klasy I i II z wychowawcami klas, wybór trójek klasowych
18.30 – zebranie trójek klasowych – uzupełnienie składu Rady Rodziców (na sali konferencyjnej – K – hala sportowa)

IA 17.40 25 Alicja Napiórkowska
IB 17.40 35 Maria Meyer
IC 17.40 15 Grażyna Górak
ID 17.40 14 Anna Grabowska
IE 17.40 27 Joanna Partyka
IS 17.40 k Marta Nowicka
IIA 17.40 39 Tomasz Jurkiewicz
IIB 17.40 20 Anna Chwałek
IIC 17.40 38 Hanna Supernat-Melzer
IIS 17.40 29 Sobiesław Przybylski
IIIA 17.00 15 Adriana Marasz
IIIB 17.00 29 Ewa Domarus
IIIC 17.00 40 Anna Grudzińska
IIID 17.00 26 Alicja Klein-Abramczyk
IIIS 17.00 14 Piotr Taube

Dodane przez: JW

» Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
Dodano: 04.09.2014

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 04.09.2014r. w Gdańskim Salonie Maturzystów, gdzie zdobywali wiedzę na temat nowej matury, oraz poznawali oferty uczelni z Trójmiasta i całego województwa. Jeżeli ktoś nie mógł być tam dzisiaj z nami wszelkie materiały informacyjne będą dostępne w gab. psychologa szkolnego lub bibliotece szkolnej. Można również zajrzeć bezpośrednio na stronę Salonu Maturzystów http://www.salonmaturzystow.pl/2014

Dodane przez: LO I Rumia

» Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
Dodano: 28.08-01.09.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
w poniedziałek 1 września 2014 r.
na placu apelowym przed szkołą o godz. 9.00

(w przypadku deszczowej pogody na hali sportowej)

Przebieg uroczystości:
1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego
2. Hymn państwowy
3. Wystąpienie dyrektora
4. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego
5. Spotkanie z wychowawcami według planu:
 I A – sala 25 – A. Napiórkowska
 I B – sala 35 – M. Meyer
 I C – sala 15 – G. Górak
 I D – sala 14 – A. Grabowska
 I E – sala 27 – J. Partyka
 I S – sala 26 – M. Nowicka
 II A – sala 39 – T. Jurkiewicz
 II B – sala N – A. Chwałek
 II C – sala 38 – H. Supernat-Melzer
 II S – sala 29 – S. Przybylski
 III A – sala 37 – A. Marasz
 III B – sala 20 – E. Domarus
 III C – sala 40 – A. Grudzińska
 III D – sala 28 – A. Klein-Abramczyk
 III S – sala K – P. Taube

17.00 informacyjne zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów (hala sportowa)
17.00–19.00 kiermasz książek używanych na małej sali gimnastycznej

Dodane przez: JW

» Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
Dodano: 27.06.2014
27 czerwca 2014 roku na placu przed szkołą odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla klas I i II I LO w Rumi. Wśród wyróżnionych za wysokie wynik w nauce znaleźli się uczniowie: Kolp Grażyna IIb - najwyższa średnia w szkole (5,63), Czwartosz Martyna IIb, Turska Klaudia IIb, Strongowska Karolina Ic, Szmidtka Karolina Ib, Nowacka Patrycja IIc, Marcewicz Zuzanna IIb, Labuda Kornelia IIc, Rożek Agata IId, Budynek Justyna IIc, Kołodziejska Dominika Ic, Kurek Patrycja IIc, Marzejon Paulina Ib, Zarwalska Anna Ib, Roj Wojciech IIa, Data Karolina IIc, Borchmann Angelika IId, Bianga Anna Ia, Zalewski Krzysztof Ic, Ławrynowicz Łukasz IIb, Wittbrodt Monika IId, Blok Weronika IIc. Już tradycyjnie uczniowie ze średnią powyżej 4,75 otrzymali także nagrody pieniężne w wysokości 150 i 200zł ufundowane przez Radę Rodziców. Za stuprocentową frekwencję wyróżnienia otrzymali: Data Karolina IIc, Kolp Grażyna IIb, Szmidtka Karolina Ib. Kolejne dyplomy gratulacyjne i nagrody otrzymali nasi najlepsi sportowcy, artyści oraz społecznicy i ratownicy.

Wszystkim gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Dodane przez: LO I Rumia

© 2005-2008 Copyright by LO I Rumia         All rights reserved